6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2. Dönem 1. Yazılısı Soru ve Cevapları

6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2. Dönem 1. Yazılısı Soru ve Cevapları

Konular:

Yazılım ve Problem Kavramları

Algoritma ve Algoritma Gösterim Şekilleri

Akış Şemaları

Programlama için Kullanılan Kavramlar

Algoritma Örnekleri


Sınav Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi yazılımın tanımıdır?

a) Yazılım, çözülmesi gereken sorun ya da aşılması gereken engel anlamına gelir.
b) Yazılım, çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlamış programlara denir.
c) Yazılım, açık ve net ifadelerle problemin adım adım çözümünü gösteren taslağa denir.
d) Yazılım, bir problemin algoritmik çözümünün bilgisayara anlatılmasını sağlayan, son derece katı kuralları bulunan kurallar dizisidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştığınız bir problemi çözmek için yapılan işlemlerden biri değildir?

a) Problemi iyi anlamak
b) Kısa ve anlaşılır bir çözüm yolu geliştirmek
c) Çözülecek problem, adım adım metin olarak yazmak
d) Sonucun doğruluğunun tekrar tekrar test etmek

3. Aşağıdakilerden hangisi algoritma kurulurken dikkat edilecek hususlar arasındadır?

a) Mutlaka bir başlangıcı ve sonu olmalıdır. Sonu olmayan bir algoritmanın test edilmesinin mümkün olmadığı açıktır.
b) Bir algoritmadaki ifadeler kesin olmalıdır. Belirsizlikler algoritma ile ulaşılmak istenen sonucun elde edilememesine neden olur.
c) Algoritma sınırlı sayıda belirli kurallarla kurulmalıdır. Ve bu belirli kurallar takip edecekleri bir sıraya sahip olmalıdırlar.
d) Hepsi

4. “Kodlamaya başlamadan önce oluşturacağımız yazılımın adım adım ne yapacağını tasarlamamız gerekir. İşte açık ve net ifadelerle problemin adım adım çözümünü gösteren bu taslağa …………………………………… adı verilir.”
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yazılım
b) Algoritma
c) Problem
d) Derleyici

5. Aşağıdakilerden hangisi algoritma gösterim şekillerinden değildir?

a) Düz Yazı ile Gösterim
b) Sözde Kod ile Gösterim
c) Akış Şeması ile Gösterim
d) Geometri Şekilleri ile Gösterim
6. Aşağıdakilerden hangisi düz yazı ile gösterim özelliklerinden değildir?

a) Çözülecek problem, adım adım metin olarak yazılır.
b) Her satıra numara verilir.
c) Temel işlevi program geliştirmeye geçmeden algoritmayı oluşturmak ve üzerinde tartışabilmektir.
d) ‘BAŞLA’ ile başlanıp ‘BİTİR’ ile bitirilir.

7. Akış şemalarında Elips olarak ifade edilen geometrik şeklin görevi nedir?

a) Algoritmadaki veri girişi ve işlemlerden sonra çıktıları gösterir.
b) Değer atama ve matematiksel işlemleri göstermek için kullanılır.
c) Başla ve bitir-dur ifadeleri için kullanılır.
d) Program içinde belirli blokların ardarda tekrar edileceğini gösterir.

8. Aşağıdakilerden hangisi programlama için kullanılan kavramlar arasında değildir?

a) Derleyici
b) Yorumlayıcı
c) Programlama Dili
d) Algoritma

…….


Yazılı sınavı bilgisayarınıza indirin

Cevap anahtarını bilgisayarınıza indirin


6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2. Dönem 1. Yazılısı Çalışma Kâğıdı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir