6. Sınıf Konuları

Bilişim Teknolojileri: Öğrencilerin eleştirel düşünme, karar verebilme, beklenmeyen durumlarda ortama hakim olabilme, grup içerisinde çalışabilme, iletişim becerilerine sahip olma, çok yönlü yeterli olma, gelişen ve değişen teknolojiyi takip etme gibi özelliklerini geliştirmektedir.

Bilişim Teknolojileri Dersinin Amacı

Klavye ve diğer giriş/çıkış birimlerini (gerektiğinde uyarlanmış araçları) etkili ve başarılı bir şekilde kullanma

Diğer donanım birimlerini tam anlamıyla tanıma ve gerektiğinde müdahale edebilme

Teknolojinin günlük yaşamdaki genel kullanımının avantaj ve dezavantajlarını tartışma

Teknoloji ve bilginin sorumluluk duygusuyla kullanımına bağlı temel meseleleri tartışabiliyor ve uygunsuz kullanıma dair kişilere düşen görevleri tarif edebiliyor olma

Teknoloji araçlarını (çoklu ortam yazılımı, sunum, web araçları, dijital kameralar, tarayıcılar vb.)bağımsız ve doğru kullanma

Bireysel ve bağımsız öğrenme çerçevesinde uzaktaki bilgiye ulaşmak, başkalarıyla haberleşmek ve kişisel ilgi alanlarını geliştirmek için Bilişim Teknolojileri araçlarını verimli biçimde kullanma

Sınıf içi ya da sınıf dışındaki öğrenciler için materyal ya da çözüm geliştirme amacıyla iletişim araçlarını ve çevrim içi kaynakları (e-posta, çevrim içi tartışmalar, web ortamı vb.) kullanma

Teknoloji kaynaklarını (hesap makineleri, veri toplama araçları, videolar, eğitim yazılımları vb.) problem çözme, kendi kendine öğrenme ve etkin öğrenme etkinlikleri için kullanabilme

Çeşitli durum ve problemleri çözmek için hangi teknolojinin faydalı olacağını belirleyerek uygun teknoloji kaynaklarını seçebilme

Elektronik bilgi kaynaklarının etkinliği, güvenilirliği, uygunluğu, çok yönlülüğünü değerlendirebilme bunlardan bazılarıdır.
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6. Sınıf Konuları (Yeni Müfredat)

1. Bilişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim (Bilişim) Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Önemi

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Temel Kavramları

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme

Ergonomi Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Sosyal ve Kültürel Katkıları

Bilgisayar Sistemleri

Bilgisayar Donanım Birimleri

Yazılım

İşletim Sistemleri

İlk Mouse ve Mouse Çeşitleri

Mouse (Fare) Tuşlarını Tanıyalım

Klavye Tuşları ve Görevleri

Klavye Kısayol Tuşları

Dosya Yönetimi

Dosya Türleri

Bilgisayar Depolama Birimleri

2. Etik ve Güvenlik

Etik Değerler

Dijital Vatandaşlık

Gizlilik ve Güvenlik

3. İletişim, Araştırma ve İş Birliği

Bilgisayar Ağları

Araştırma

İletişim Teknolojileri ve İş Birliği

4. Dijital Ürün Oluşturma

Tablolama Programları

 Ses ve Video İşleme Programları

5. Problem Çözme ve Programlama

Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları

Programlama