BTY Dersi

Bilişim Teknolojileri; modern toplumların vazgeçilmez bir yapı taşı haline gelmiştir. Birçok ülke Bilişim Teknolojileri konusundaki gelişmeleri anlamaya çalışırken aynı zamanda bu teknolojilerin temel kavramlarını ve kullanım becerilerini öğretmek için gerekli değişimleri öğretim programları içine yerleştirmeye başlamışlardır. Okullarımızda Bilişim Teknolojileri bir yandan anlamlı öğrenme etkinliklerinin gerçekleşmesine katkı yaparken bir yandan da aktif kullanım sağlamaktadır. Yapılan çalışmalara bakılırsa Bilişim Teknolojileri dersi ile ilgili yeniliklerin yapılacağı görülmektedir. Bu yenilikler önümüzdeki yıllarda “Bilgisayar Bilimi” dersi olarak karşımıza çıkabilir.

Bilişim Teknolojilerini aktif kullanan bireylerde;

Klavye ve diğer giriş/çıkış birimlerini (gerektiğinde uyarlanmış araçları) etkili ve başarılı bir şekilde kullanma,

Diğer donanım birimlerini tam anlamıyla tanıma ve gerektiğinde müdahale edebilme,

Teknolojinin günlük yaşamdaki genel kullanımının avantaj ve dezavantajlarını tartışma,

Teknoloji ve bilginin sorumluluk duygusuyla kullanımına bağlı temel meseleleri tartışabiliyor ve uygunsuz kullanıma dair kişilere düşen görevleri tarif edebiliyor olma,

Teknoloji araçlarını (çoklu ortam yazılımı, sunum, web araçları, dijital kameralar, tarayıcılar vb.)bağımsız ve doğru kullanma,

Bireysel ve bağımsız öğrenme çerçevesinde uzaktaki bilgiye ulaşmak, başkalarıyla haberleşmek ve kişisel ilgi alanlarını geliştirmek için Bilişim Teknolojileri araçlarını verimli biçimde kullanma,

Sınıf içi ya da sınıf dışındaki öğrenciler için materyal ya da çözüm geliştirme amacıyla iletişim araçlarını ve çevrim içi kaynakları (e-posta, çevrim içi tartışmalar, web ortamı vb.) kullanma,

Teknoloji kaynaklarını (hesap makineleri, veri toplama araçları, videolar, eğitim yazılımları vb.) problem çözme, kendi kendine öğrenme ve etkin öğrenme etkinlikleri için kullanabilme,

Çeşitli durum ve problemleri çözmek için hangi teknolojinin faydalı olacağını belirleyerek uygun teknoloji kaynaklarını seçebilme,

Elektronik bilgi kaynaklarının etkinliği, güvenilirliği, uygunluğu, çok yönlülüğünü değerlendirebilme gibi kazanımlar görülür.Bilişim Teknolojileri: Öğrencilerin eleştirel düşünme, karar verebilme, beklenmeyen durumlarda ortama hâkim olabilme, grup içerisinde çalışabilme, iletişim becerilerine sahip olma, çok yönlü yeterli olma, gelişen ve değişen teknolojiyi takip etme gibi özelliklerini geliştirmektedir.

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi