1. Dönem 1. Yazılı

5. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılıya Hazırlık

1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları


5. Sınıf 1. Dönem 1. Online Yazılı

1. Dönem 1. Yazılısı


Kazanımlar

Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları tanımlar.

Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder.

Bilişim teknolojilerini günlük yaşamdaki kullanım amaçlarına göre sınıflandırır.

Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini tartışır.

Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.

Bilişim teknolojilerini kullanmanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve olası belirtilerini açıklar.

Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar.

Giriş ve çıkış birimlerine örnek verir.

Fare ve klavyeyi doğru bir şekilde kullanır.

Bilgisayarda veri saklama yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.

Donanım ve yazılım konusunda karşılaştığı teknik sorunlara çözüm üretir.

Aynı türde farklı marka, model ve teknolojilerin bileşenlerini karşılaştırarak sunar.

Elektronik ortamda veri yönetiminin önemini fark eder.

Temel dosya ve klasör yönetim işlemlerini yapar.

Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklar.

Bilişim teknolojileri ile İnterneti kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.

Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı duymayı bilir.

Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.

Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar.

Dijital kimliklerin gerçeği yansıtmayabileceğini fark eder.

Dijital paylaşımların kalıcı olduğunu ve kendisinden geride izler bıraktığını fark eder.

Gizlilik açısından önemli olan bileşenleri belirler.

Gizli kalması gereken bilgi ile paylaşılabilecek bilgiyi ayırt eder.

Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder.

Bilgisayar ağlarına ilişkin temel kavramları ve bilgisayar ağ türlerini açıklar.

Bilgisayar ağlarında kullanılan bağlanma teknolojilerini listeler.