2. Dönem 1. Yazılı

Kazanımlar:

Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu düzenler.

Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu sunar.

Farklı sunu hazırlama programlarını keşfeder.

İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır.

Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.

Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.

Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.

Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.

Verilen bir problemi analiz eder.

Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.

Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.

Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.

Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.

Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.

Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.

Algoritma kavramını açıklar.

Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.

Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.

Bir algoritma için akış şeması çizer.

Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklar.

Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tespit eder.


Yazılıya Hazırlık:


Online Yazılı (link yazılı zamanı aktif olacaktır)

2. Dönem 1. Online Yazılısı