2. Dönem 1. Yazılı

Kazanımlar:

Ses ve video dosyalarını düzenleyebileceği yazılımları kullanır.

Ses dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.

Video dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.

İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.

Verileri toplayarak türlerine göre sınıflandırır.

Sabitleri ve değişkenleri problem çözümünde kullanır.

Bir problemi alt problemlere böler.

Temel fonksiyonları problem çözme sürecinde kullanır.

Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.

Bir algoritmanın çözümünü test eder.

Farklı algoritmaları inceleyerek en hızlı ve doğru çözümü seçer.

Hatalı bir algoritmayı doğru çalışacak biçimde üzenler.

Problemin çözümünü benzer problemler için geneller.

Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tartışır.

Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır

Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın işlevlerini açıklar.

Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın hatalarını ayıklar.

Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programı verilen ölçütlere göre geliştirerek düzenler.


Hazırlık:


Online Yazılı (link yazılı zamanı aktif olacaktır)

2. Dönem 1. Online Yazılısı