1. Dönem 1. Yazılı

6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılıya Hazırlık

1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları


6. Sınıf 1. Dönem 1. Online Yazılı

1. Dönem 1. Yazılısı


Kazanımlar

Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir.

Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.

Bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkilerini yorumlar.

Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini örnekler üzerinden tartışır

İşletim sistemi kavramını açıklar.

İşletim sistemlerinin bileşenlerinin görevlerini kavrar.

Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır.

Dosya uzantılarına göre dosyaların temel özelliklerini tanımlar.

Basılı ortamdaki verileri elektronik ortama aktarır.

Elektronik ortamdaki verilerin sınıflanması ve saklanması için doğru yaklaşımları uygular.

Dosya ve klasör sıkıştırma işlemlerini yapar.

Dosyaların saklanması ve dosyalara erişilmesi konusunda strateji geliştirir.

İnternet etiğinin önemini ifade eder.

Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir.

Siber zorbalık kavramını açıklayarak korunma amacıyla alınabilecek önlemleri tartışır.

Telif hakkı kavramını ve önemini araştırır.

Kullanım haklarını düzenleyen lisans türlerini açıklar.

Bilişim suçlarının neler olduğunu tanımlayarak ilgili kanunları özetler.

Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler ve stratejiler geliştirir.

Dijital paylaşımların kendisi ve başkaları üzerindeki etkilerini fark eder.

Bilişsel ve ahlaki gelişimine uygun olan dijital oyun ve içerikleri ayırt eder.

Bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır.

Güvenlik açıklarının oluşumu konusunda yorum yapar.

Bilgi koruma yöntemlerini ifade eder.

Bilgi paylaşımı sürecinde olası riskleri değerlendirerek alınabilecek önlemleri tartışır.

Zararlı yazılımları kavrar.

Güvenlik yazılımlarının kullanım amaçlarını açıklar.

Ağ kurmak için gerekli bileşenleri ve bileşenlerin özelliklerini açıklar.

Bir ağdan dosya ve yazıcı paylaşımı yapar.

Bilgisayar ağlarının boyutlarına ve bileşenlerine ilişkin farklılıkların nedenlerini tartışır.

Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.

Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder

Bilgi yönetimi kavramını ve önemini ifade eder.

EBA kullanılarak farklı içeriklere erişim sağlar.