Kur-1 Konuları

Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programı 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. Maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu program öğrencilerin;

Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,

Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,

İnternet tabanlı servislere erişmelerini, bu servisleri araştırmalarını ve kullanmalarını,

Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,

Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinme ve geliştirmelerini,

Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,

Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerisi edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,

İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,

Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade etmelerini,

Problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanmalarını,

Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçmelerini ve uygulamalarını,

Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,

Programlama dillerinden en az birini iyi düzeyde kullanmalarını,

Robot programlama konusunda temel bilgilerle donanmalarını,

Mobil programlama konusunda deneyim kazanmalarını,

Web sitesi tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,

Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne ilişkin yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirmelerini,

İnternet ortamında kişisel verilerin korunmasının gerekliliğini kavramalarını ve bilgi güvenliği sağlamaya yönelik önlemler almalarını,

Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.


Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programı’yla öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler aşağıda sunulmuştur:

Bilgi-İşlemsel düşünme

Eleştirel düşünme

Algoritmik düşünme

Matematiksel düşünme

Yaratıcı düşünme

Problem çözme

Algoritma tasarlama

Yazılım geliştirme

Etkili iletişim kurma

Karar verme

Çıkarımda bulunma

İş birliği

Analitik düşünme
Bilgisayar Bilimi Dersi Kur – 1 Konuları

1. Etik, Güvenlik ve Toplum

Etik Değerler

Bilişim Teknolojileri ve İnternet Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler

Bilgi Güvenliği

2. Problem Çözme ve Algoritmalar

Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar

Problem Çözme Süreci-1

1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Çalışma Kağıdı

Problem Çözme Süreci-2

Problem Çözme Süreci-3

Problem Çözme Yaklaşımları

Programlama Yapısı

Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme

Karar Yapıları İle Problem Çözme

Döngü Yapısı İle Problem Çözme

Farklı Algoritma Uygulamaları

3. Programlama

Programlamanın Temelleri

1. Giriş

2. Değerler ve Değişkenler

3. İfadeler ve Aritmetik İşlemler

4. Koşullu Durumlar

5. Döngüler

6. Fonksiyonlar-1

 7. Fonksiyon Yazma

8. Fonksiyonlar-2

9. Nesneler

10. Listeler

Program Kontrolü

Veri Yapıları

Dosya İşlemleri

Proje Geliştirme