1. Dönem 2. Yazılı

6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılıya Hazırlık

1. Dönem 2. Yazılı Çalışma Soruları


6. Sınıf 1. Dönem 2. Online Yazılı

1. Dönem 2. Yazılısı


Kazanımlar

Farklı ve eş zamanlı iletişim sürecini kavrar.

Farklı ve eş zamanlı olarak kullanılan iletişim teknolojilerini sınıflandırır.

Forum ve sohbet araçlarını listeler.

Sesli ve görüntülü iletişim araçlarını listeler.

İletişim süreci açısından araçlar arasındaki farklılıkları tartışır.

İhtiyaca göre doğru iletişim aracını seçerek etkili biçimde kullanır.

Tablolama programının arayüzünü ve özelliklerini tanıyarak amaca uygun bir tablo oluşturur.

Belirli bir amaç için oluşturduğu tabloyu biçimlendirir.

Oluşturduğu tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapar.

Tablodaki verilere filtre uygular.

Amaca uygun grafik türlerini kullanarak veriyi görselleştirir

Farklı tablolama programlarını keşfeder.

İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.

Ses ve video dosya biçimlerini bilir.