2. Dönem 2. Yazılı

Kazanımlar:

Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur.

Doğrusal mantık yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.

Karar yapısını içeren programlar oluşturur.

Karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.

Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.

BT Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.

Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.

Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.

Bir algoritmayı uyarlamak için en uygun karar yapılarını seçer.

Farklı programlama yapılarını kullanarak karmaşık problemlere çözüm üretir.

Tüm programlama yapılarını içeren özgün bir proje oluşturur.


Hazırlık:

11.Blockly Games Online Test

12.Scratch 2 Online Test


Online Yazılı (link yazılı zamanı aktif olacaktır)

2. Dönem 2. Online Yazılısı