2. Dönem 2. Yazılı

Kazanımlar:

Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.

Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.

Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.

Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.

Verilen bir problemi analiz eder.

Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.

Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.

Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.

Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.

Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.

Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.

Algoritma kavramını açıklar.

Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.

Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.

Bir algoritma için akış şeması çizer.

Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklar.

Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tespit eder.

Programlamayla ilgili temel kavramları açıklar.

Blok tabanlı programlama aracının ara yüzünü ve özelliklerini tanır.

Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.

Doğrusal mantık yapısını açıklar.

Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir.

Karar yapısını ve işlevlerini açıklar.

Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.

Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar.

Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.

Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordayarak hatalarını ayıklar.


Yazılıya Hazırlık:

10.CodeOrg Online Test

11.Blockly Games Online Test


Online Yazılı (link yazılı zamanı aktif olacaktır)

2. Dönem 2. Online Yazılısı