Robot Programlama – Metin Tabanlı Robot Programlama Yazılımları ve Ortamları – 2

6. Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının Temel Özellikleri

Arduino IDE tümleşik geliştirme ortamında basitleştirilmiş C++ kullanılır.

Arduino programları genellikle tanımlamalar, kurulum ve ana program bloğu olmak üzere üç bölümden oluşur.

Program yazımı belirli kalıpta, bloklar halinde gerçekleştirilir.

Program kodları renkli olarak gösterilir. Kodların bulunduğu yerlerde gri renkte olan yazılar kodun ne işe yaradığı hakkında bilgi vermek için kullanılır.Arduino’ya yüklenen programlar kaldırılana kadar Arduino içinde kalır. Yüklemeden sonra bağımsız olarak çalıştırılabilir.

Bloklar, { } parantezleri ile oluşturulur.

Komutlar aynı veya alt alta satırlara yazılabilir. Fakat programın anlaşılabilirliği açısından alt alta yazmak daha uygundur.

Tüm komutlar noktalı virgül (;) ile biter. Fakat blok başlatan ifadelerden sonra noktalı virgül kullanılmaz.

Programda kullanılan tüm değişkenler ve bilgi tipleri bildirilir.

Programın başında kullanılacak kütüphaneler aktifleştirilir /çağrılır.

Açıklamalar “//” ve “/* */ ” (birden fazla satır için) ile yazılır.

Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Fakat açıklama satırları içerisinde (derleme işlemine dâhil edilmediğinden) kullanılabilir.

Eşdeğer ifadeler #define ile atanır.

Kütüphaneler #include ile çağrılır.7. Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının Genel Yapısı

Arduino tümleşik geliştirme ortamı söz dizimi ve operatörler, değişkenler, kontrol yapısı ve fonksiyonlar olmak üzere dört ana bölümde ele alınmıştır. Bu bölümleri oluşturan yapılar aşağıda verilen iki tabloda gösterilmiştir. Her bölümün yapısı ayrı ayrı ele alınıp bundan sonraki bölümlerde örneklerle açıklanmıştır.

Arduino IDEde söz dizimi operatör ve değişkenler

Arduino IDEde kontrol yapıları ve fonksiyonlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir