Web Tabanlı Programlama – Veri Tabanı Yönetimi

5. Veri Tabanı Yönetimi

Veri tabanı yönetimine geçmeden önce, bir önceki ünitede Javascript ile kullanıcının girmiş olduğu bilgisayar özelliklerini ekranda gösteren uygulamayı biraz tartışalım.

bilgisayar özellikleri

Kullanıcı sayfaya bağlandığında, yukarıdaki gibi bilgisayarlar özelliklerini girmiş olsun. Sonrasında tarayıcısını açıp kapattığında bu girilen bilgilere ulaşılabilir mi?

Şu ana kadar yazılan kodlar buna izin vermez. Peki girilen bilgilere sonradan ulaşabilmek için ne yapılabilir? Bunun web programlamada temel olarak iki yöntemi var:

• Birincisi istemci tarafında cookie (çerez) yönetimi

• İkincisi ise sunucu tarafında veri tabanı yönetimi

Bu bölümde, kullanıcı tarafından girilen verilerin tutulması için sunucu tarafında veritabanı yönetim sistemlerinin kullanımı üzerinde durulacak. Eğer Microsoft Excel ve Microsoft Access’in kullanımı konusunda bilgi sahibiyseniz bu ünite kazanımlarını daha kolay kavrayıp uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte, daha önce bu programları hiç kullanmadıysanız bile kitaptaki uygulama örnekleri ile veri tabanı yönetiminin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi düzeyinizi artırabilirsiniz.

Veri Tabanı

Veri tabanı; kolayca erişilebilecek, yönetilebilecek ve güncellenebilecek şekilde düzenlenmiş bir bilgi topluluğudur. Veriler, satırlar, sütunlar ve tablolar hâlinde organize edilir ve ilgili bilgileri bulmayı kolaylaştırmak için kayıt hâlinde eklenir. Örneğin okullarınızda kullanılan e-Okul Web Sitesi sizinle ilgili tüm bilgileri bir veri tabanında tutmaktadır. Bunun yanı sıra hastanelerdeki hasta, doktor, tedavi, tetkik bilgileri, bankalardaki; müşteri, mevduat, kredi bilgilerinin hepsi bir veri tabanında tutulmaktadır.

Veri tabanı sistemleri, veri tekrarlarını ortadan kaldırarak veri bütünlüğünün sağlanmasına ve verilerin bir düzen içinde tutulmasına olanak sağlar. Kodlayıcıların kullanabileceği birçok veri tabanı sistemi vardır. Bunlar yandaki şekilde gösterilmektedir. Bu ünitede, ücretsiz bir veri tabanı yönetim sistemi olan MariaDB yönetimi ele alınacaktır.

Veritabanı Sistemleri

MariaDB, MySQL’in kaynak kodundan türemiş, ücretsiz olarak kullanılabilen ilişkisel veri tabanı sistemidir. İlişkisel veri tabanı ise veri tabanı içerisinde birçok tablo kullanıldığı ve tablolar arasında ilişkiler kurulduğu bir yapıdır.

Tablolar arasındaki bir ilişki bir tabloya, başka bir tablodaki kaydı bağlamayı sağlar. Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve işlemleri kolaylaştırır.

XAMPP Kurulumu

XAMPP ücretsizdir, yüklenmesi kolaydır. İçerisindeki PhpMyAdmin paneli MariaDB veri tabanının yönetimini sağlar.

XAMPP KURULUMU

PhpMyAdmin, MySQL veri tabanı ve türevi olan MariaDB yönetimi için en popüler uygulamalardan biridir. PHP ile yazılmış ücretsiz bir araçtır. Yandaki QR Kodu ya da dipnottaki adresi kullanarak kullanmış olduğunuz işletim sistemine uygun olan yazılımı indirebilirsiniz.

XAMPP kurulumunun nasıl yapılacağı ile ilgili internette, “XAMPP Kurulumu” anahtar kelimeleri ile bir arama yaptığınızda, birçok görsel anlatımlı metin ya da video bulabilirsiniz. Bunun dışında, yandaki QR kodunu kullanarak ya da dipnottaki web adresini ziyaret ederek yazar tarafından seçilmiş video anlatımını kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınıza XAMPP kurduğunuzda, kurulum yapmış olduğunuz bilgisayarı basit bir web sunucusuna dönüştürmüş olursunuz. Daha önceden bilgisayarınız bir web sitesine bağlanırken ve istemci olarak çalışırken artık sunucu olarak da çalışabilir. Daha açık bir ifadeyle kendi bilgisayarınızda oluşturmuş olduğunuz bir web sitesinin kaynaklarına yine kendi bilgisayarınızın tarayıcısını kullanarak erişebilirsiniz. Bir sonraki ünitede bu konu daha detaylı incelenecektir.

MARİADB Veri Tabanı Yönetimi

Bilgisayarınızda herhangi bir tarayıcı açılıp ve http://localhost/phpmyadmin/ adresine bağlanılır. Burada localhost, web sitesi kaynaklarının tarayıcının açık olduğu bilgisayarda olduğu belirtilmektedir. Eğer XAMPP kurulu olmayan bir bilgisayarda çalışıyorsanız dipnottaki adresini kullanarak, phpmyadmin sitesinin kullanıcıların testine açtığı demo veri tabanı yönetimini kullanabilirsiniz.

Veri tabanı Oluşturma

Veri tabanı Oluşturma

phpMyAdmin yönetim panelini kullanarak yeni bir veri tabanı oluşturabilir ya da oluşturmuş olduğunuz veri tabanları içerisinden yönetmek istediklerinizi seçebilirsiniz.

Yeni bir veri tabanı oluştururken, şekildeki gibi veri tabanı ismi (okul) ve veri tabanının dil desteği seçilir (utf8_turkish_ci). Daha sonra create (oluştur) butonuna tıklanır. Böylece Türkçe karakterleri (ı, ö, ğ vb.) destekleyen okul isimli bir veri tabanı oluşturulmuş olur.

okul isimli bir veri tabanı Oluşturulan veri tabanına daha sonradan erişilmek istendiğinde tekrar Databases sekmesine tıklanarak ulaşılabilir. Eğer veri tabanını silmek isterseniz veri tabanının en solundaki kutucuğu seçerek Drop (Çıkar) butonuna tıklayabilirsiniz.

okul isimli bir veri tabanı2

Tablo Oluşturma

Bir veri tabanı tablolardan, tablolar ise satır ve sütunlardan oluşur. Şimdi oluşturduğunuz veri tabanına tablo ekleyiniz. Bunun için öncelikle tablo içeriğimiz üzerinde tartışalım. Bir okulu ele aldığınızda, okul içerisinde; öğretmen, öğrenci, alt yapı, mali işler vb. alt varlıklar vardır. İlişkisel bir veri tabanı, bu varlıklarla ilgili bilgileri ayrı ayrı tablolarda tutar. Örneğin öğrenci varlığı ile ilgili bilgiler neler olabilir? Öğrenci Numarası, Adı, Soyadı, Yaşı, Doğum Tarihi, Adresi, Dersi, 1. Yazılı Notu, 2. Yazılı Notu,
3. Yazılı Notu, Ortalama, Dersten Geçti ya da Kaldı Durumu vb… Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Şimdilik yukarıdaki bilgileri içeren 12 sütundan oluşan bir öğrenci tablosu oluşturunuz.

• Databeses sekmesine tıkla, okul veri tabanına tıkla

• Structure sekmesi altında tablo oluşturacağınız ekranla karşılaştınız. Şekildeki gibi tablo ismi (ogrenci) ve tablonun sütun sayısı (12) yazılarak daha sonra Go butonuna tıklanır.

Tablo Oluşturma

Not: “utf8_turkish_ci” dil desteği veri tabanımızın içeriğinin Türkçe karakterleri desteklemesini sağlar fakat veri tabanı ismi ve altındaki tablo isimleri Türkçe karakter içermeyecek şekilde yazılır.

Tabloyu oluşturduktan sonra tablo sütunlarının özelliklerini ayarlayacağınız ekranla karşılaşırsınız. Şu an bizim için önemli olan 7 özellik üzerinde duracağız.

Tablo Oluşturma2

Name (Sütun İsmi)

Öğrenci varlığı ile ile ilgili, Öğrenci Numarası, Adı, Soyadı, Dersi, 1. Yazılı Notu, 2. Yazılı Notu, 3. Yazılı Notu, Ortalama Dersten Geçti ya da kaldı durumu vb bilgiler tutulabileceğinden bahsedilmişti. Sütun ismi verilirken bir sonraki ünitede sütunlara kolay erişilebilmesi için aşağıdaki maddelere göre kodlama yapılması önerilir.

 Türkçe karakter içermemelidir.

 İki kelime arasında boşluk kullanılmamalı bunun yerine kelimelerin ilk harfleri büyük harfle yazılmalıdır (Ör: OgrNo).

 Uzun sütün isimleri anlamlı şekilde kısaltılmalıdır (Ör: YazNot1, YazNot2).

Type (Veri Türü)

Sütunlar farklı türde veri içerebilir. Örneğin bazı tür bilgiler sadece numerik değer (10250) içerirken bazı tür bilgiler ise sadece metin (Gazi Mustafa Kemal Atatürk) içerebilir. Bununla birlikte tarih (12.12.2017) de bir veri türüdür. Bu yüzden sütunlarda ne tür bilgi tutulacağının önceden tanımlanması gerekir. MySQL ya da MariaDB’de bir sütun için tanımlanabilecek birçok veri türü vardır. Şu an Numerik, String ve Tarih-Saat türleri üzerinde durulacaktır.

1. Numerik Türler

Bu türler tam sayısal veri türlerini ve ondalık sayı veri türlerini içerir.

a. BOOLEAN: Doğru ya da yanlış bir durumu belirten, sadece 0 ya da 1 numerik değerlerini alabilen bir veri türüdür. Sıfır değeri yanlış kabul edilir. 1 ise doğru sayılır. Örneğin

i. Öğrenciye tablet dağıtıldı (1) ya da dağıtılmadı (0).

ii. Öğrencinin evinde bilgisayar var (1) ya da yok (0).

iii. Öğrenci dersi geçti (1) ya da geçmedi (0).

b. TINYINT: Çok küçük tamsayı değerlerini ifade eder. Eğer negatif değerler kullanılacaksa -128 ile 127 arasındaki değerleri, sadece pozitif değerler kullanılacaksa 0 255 arasındaki değerleri kapsar. Örneğin yaş için, not için kullanılabilir.

c. SMALLINT: Eğer negatif değerler kullanılacaksa -32768 ile 32767 arasındaki değerleri, sadece pozitif değerler kullanılacaksa 0 65535 arasındaki değerleri kapsar. Örneğin yaş için, not için kullanılabilir.

d. INT: Eğer negatif değerler kullanılacaksa -2147483648 ile 2147483647 arasındaki değerleri, sadece pozitif değerler kullanılacaksa 0 – 4294967295 arasındaki değerleri kapsar. Eğer ihtiyaç duyulan veri bu aralık dışında ise BIGINT kullanılabilir.

e. DECIMAL: Ondalık sayıların istenen formatta biçimlendirmesini sağlayan veri türüdür. Örneğin DECIMAL (10, 2) şeklindeki bir veri tanımlaması toplam 10 numerik değer ve 2 ondalık basamak içeren bir veri türünü işaret eder. Örneğin parasal işlemlerde kullanılabilir. En yüksek 1 000 000 00 TL iş hacmine sahip olan bir şirketi düşünelim. Buna göre DECIMAL (9,2) veri tanımlaması uygundur. DECIMAL için enyüksek basamak sayısı 65’tir. Desteklenen en yüksek ondalık sayıların sayısı (D) 30’dur. Dolayısı ile en yüksek DECIMAL (65, 30) tanımlaması yapılabilir. Bu tanımlamanın yeterli olmadığı durumlarda, INT’ da olduğu gibi daha geniş aralıklı veri türleri kullanılabilir. Bunlar FLOAT ve DOUBLE’ dir. Bu veri türlerinin tanımlanması da benzer şekildedir FLOAT(x, y) ya da DOUBLE (x,y).

2. String Türler

String; içerisinde harf, rakam, simge barındırabilir. Kitabın Javascript bölümünde, dizi sıralama işleminde numerik değerler içerisinde kullanılan rakamlarla, string değişken içerisinde kullanılan rakamlar arasındaki farklılıktan bahsedilmişti. Bununla birlikte string ve numerik verilerin bir ayrımını da ha ortaya koymamız gerekiyor. Örneğin 150 (string) ve 200 (int) verisini içeren iki veri birbiri ile toplanamaz. Çünkü string sayısal bir değişkeni ifade etmez. 150, 1, 5 ve 0’ın yan yana gelmesinden oluşan bir metni ifade eder. Bu doğrultuda, veri tabanı yönetimi için de veri türlerini tanımlarken bu durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Veri tabanı içerisinde string bir veri tanımlamanın yolları:

a. VARCHAR (X): En yüksek 255 karakter içerisinde barındırabilen bir string veri tanımlar. X yerine gireceğimiz rakamla bu 255 karakter düşürülebilir. Örneğin VARCHAR(1) sadece içerisinde 1 karakter barındırabilir. Bu karakter harf, rakam ya da bir simge olabilir.

b. TEXT (x): En yüksek 65,535 karakter içerisinde barındırabilen bir string veri tanımlar.

3. Tarih ve Saat Veri Türleri

a. DATETIME: Tarih ve Saati birlikte tutan veri türüdür. Desteklenen aralık ‘1000-01-01 00: 00: 00.000000’ ile ‘9999-12-31 23: 59: 59.999999’ arasındadır. MySQL ve türevi MariaDB, ‘YYYY-AAGG HH: MM: SS [.fraction]’ formatında DATETIME değerlerini görüntüler.

b. DATE: Sadece tarihi tutan veri türüdür. Desteklenen aralık ‘1000-01-01’ ile ‘9999-12-31’ arasındadır. MySQL ve türevi MariaDB, ‘YYYY-AA-GG’ biçiminde TARİH değerlerini görüntüler. Bu format değiştirilebilir.

c. TIME: Sadece saati tutan veri türüdür. Aralığı ‘-838: 59: 59.000000’ ile ‘838: 59: 59.000000’ arasındadır. MySQL, TIME değerlerini ‘HH: MM: SS [.fraction]’ formatında görüntüler ancak dizelerin veya sayıların kullanılmasıyla TIME sütunlarına değer atamasına izin verir.

d. YEAR: Dört haneli bir biçimde bir yılı tutan veri türüdür. MySQL ve türevi MariaDB yıl değerlerini YYYY biçiminde görüntüler. Değerler 1901 2155 ve 0000 olarak görüntülenir.

Lenght/Values

 Tanımlanan numerik veri türleri için toplam digit veya ondalık değerlerin belirtilmesi

 String veri türleri için toplam karakter uzunluğunun belirtilmesi

Lenght Values

Default

Veri tanımlaması yapıldıktan sonra bazı sütunlara herhangi bir değer girilmemesi durumunda varsayılan olarak bu sütunlarda hangi değerin görüntüleneceğinin ayarlanmasını sağlar. None, As defined, NULL ve CURRENT_TIMESTAMP seçenekleri vardır. Eğer varsayılan olarak

 Kendinizin tanımlandığı bir değerin görüntülenmesini istiyorsanız, “As defined”,

 Daha önceden hiçbir değer girilip ya da silinmediğini göstermek için “NULL”,

 Sadece tarih zaman türleri için eğer bir değer girilmedi ise o anın güncel tarih ve saatinin otomatik girilmesini istiyorsanız CURRENT_TIMESTAMP seçeneklerini kullanabiliriz.

Default

Collation

Veri tabanını oluştururken dil desteği “utf8-turkish-ci” olarak belirtilmişti. Fakat sütunlara ayrı ayrı dil desteği atamanız da mümkündür. Örneğin adres tutan bir string veri kümesi için dil desteğini “utf8-unicode-ci” seçebilirsiniz. Böylece birden fazla dil desteği sağlamış olursunuz.

Collation

Attributes

Veri tanımlaması yaparken integer(int) negatif değer alınabilir. Sadece pozitif değerli veri girişi yapılması isteniyorsa Attributes özelliği “UNSIGNED” olarak değiştirilmelidir.

Attributes

NULL

Eğer sütuna veri girişi zorunlu tutulmak istenilmiyorsa null seçeneğine tik atılması gerekir. Böylece ilk veri girişinde sütun doldurulmadan boş geçilebilir.

NULL

Bir veri tabanı içerisinde tablo oluştururken önemli olan 7 özellik ve veri türleri görüldü. Okul veritabanı içerisinde öğrenci varlığı ile ilgili oluşturulacak tablo şekildeki gibidir.

Okul veritabanı İÇERİSİNDEKİ ÖĞRENCİ

Tablonun sütunlarını resimdeki gibi ayarladıktan sonra Save (Kaydet) butonu tabloya kaydedilir. Eğer tabloya yeni sütun eklemek istenirse öğrenci tablosu seçiliyken Structure sekmesine tıklanır. Karşınıza daha önce oluşturmuş olduğunuz sütunlar gelir. Bu ekranda Add bölümünü kullanarak istediğiniz sayıda ve var olan sütunlar arasında istediğiniz bir yere yeni sütun ya da sütunlar ekleyebilirsiniz.

Okul veritabanı İÇERİSİNDEKİ ÖĞRENCİ2

Bir öğrencinin birden çok dersi olabilir. Fakat aynı öğrencinin veri tabanı içerisinde aynı iki dersi içerecek şekilde kaydı olmamalıdır. Çünkü veri tabanı düzenli, tekrar etmeyecek şekilde verilerin tutulmasını sağlamak için kullanılır. Dolayısı ile bu tablo üzerinde aynı öğrenci ve aynı ders olacak şekilde tekrar eden bir kayıt istenmez. Bu durumda birincil anahtar (primary) eklememiz gerekir.

Birincil Anahtar (Primary)

Tablo içerisinde tekrar etmesini istemediğiniz kayıtlar için kullanılabilir. Örneğin OgrNo sütununa birincil anahtar eklediğinizde, tüm tablo içerisinde öğrenci numarası tekrar edemez. Fakat tabloda, OgrNo ve Dersi sütunlarının aynı olması durumda kayıt girişlerinin yapılamaması istenir. Bu durumda, her iki sütunun seçilerek tablonun altındaki Primary butonuna tıklanması gerekmektedir.

Birincil Anahtar Primary

Böylece şekildeki gibi aynı OgrNo’ lu öğrencinin farklı derslerle ilgili kaydı tutulurken bir sonraki kayıtta eğer yine 01012323 OgrNo’lu ve matematik dersini içeren bir kayıt girilmesine izin verilmeyecektir.

Birincil Anahtar Primary2

Kayıt İşlemleri

Oluşturmuş olduğunuz tabloların içerisindeki kayıtlarla ilgili Seçme, Ekleme, Güncelleme ve Silme işlemleri yapılabilir. Bu işlemler yapılırken iki yöntem kullanılabilir:

Arayüz (phpMyAdmin) Kullanımı

Kayıt Ekleme

Kayıt girmek isteğiniz tabloyu seçtikten sonra, Insert Sekmesine tıklayınız. Daha sonra alanlara değerleri yazınız ve Go butonuna basınız.

Kayıt İşlemleri

Kayıt Seçme

Herhangi bir tabloyu (ör: ogrenci) seçtiğinizde, tablonun içerisinde var olan kayıtlar “Number of rows” (Kayıt Sayısı)’ da belirtilen sayı kadar (Ör: 25 kayıt) sayfalar hâlinde getirilecektir. Eğer isterseniz “Filter rows” (kayıtları filtreleme)’ den istenen metin, tarih ya da sayıyı içeren kayıtları getirebilirsiniz. Örneğin şekilde Selvi metnini içeren tüm kayıtlar getirildi. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, filtreleme bölümüne girmiş olduğunuz anahtar kelimenin tüm sütunlarda aranmasıdır. Anahtar kelime “100” olarak girilmiş olsaydı, yazılı notlarından herhangi biri 100 olan kayıtların hepsini getirilebilecekti.

Kayıt Seçme

Kayıt Güncelleme

Herhangi bir kaydı güncellemek istediğinizde, kaydın solundaki Edit butonuna tıkladıktan sonra kayıt eklemede yaptığınız gibi yeni değer girebilir ve güncelleme işlemi yapabilirsiniz.

Kayıt Güncelleme

Kayıt Silme

Herhangi bir kaydı silmek istediğinizde, kaydın solundaki Delete butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelen ekrandaki uyarıyı onaylayarak silme işlemi yapabilirsiniz.

Kayıt Silme

SQL Kodları

phpMyAdmin kullanıcılara kod yazımı olmadan kolay bir veri yönetimi sunar. Peki, arka planda çalışan kod nasıldır?

Veri tabanı yönetimi aslında SQL kodları ile yapılır. phpMyAdmin panelini kullanarak yapmış olduğumuz veri ekleme, seçme, güncelleme ve silme işlemleri için sql kodlarının nasıl çalıştığını kavrayıp uygulamamız gerekir? Çünkü, bir sonraki bölümde bu kodlara ihtiyaç duyacağız.

Web programlama yaparken web sitesi kaynakları ile veri tabanı yönetimi birbirinden ayrılır. Web sitesi programlarken bizim kaynak dosyalarımız ve veri tabanı arasında ilişki kuracak kodlara ihtiyaç vardır. Örneğin web siteleri sizden iletişim için mail adresinizi, isminizi girmenizi ister ve daha sonra bunu veri tabanlarına yazar. Böylece sizle ilgili iletişim bilgilerini tutmuş olur. Gerektiğinde size bu veri tabanındaki bilgileri kullanarak mail atar ya da bir sosyal ağda yazmış, silmiş yada güncellemiş olduğunuz yorumlarda da aynı tür işlemler yapılır. İşte web tabanlı programlamada bu tür işlemler (veri ekleme, veri getirme, veri güncelleme, veri silme) için phpMyAdmin panelinin arka planda çalıştırdığı SQL kodları kullanılır.

Phpmyadmin panelinde bu kodları çalıştırarak nasıl yazıldıklarını kavramaya çalışılacak. Bir sonraki ünitede, bu kodları yazarak web sayfası üzerinden veri ekleme, seçme, güncelleme ve silme işlemlerini yapılabilecek.

Öğrenci tablosu seçili iken SQL sekmesine tıklayınız. Karşınıza bir tablo üzerinde yapabileceğiniz, veri ekleme, seçme, güncelleme ve silme işlemlerini sql kodları ile yapabileceğiniz ekran geliyor. Burada SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE’ e ayrı ayrı tıklayınız ve ekranda değişen kodları inceleyiniz.

SQL Kodları

SELECT

Veri seçimi için kullanılan SQL komutudur.

Bir tablo içerisinden veri seçimi nasıl olabilir biraz üzerinde düşününüz.

I. Tablodaki tüm sütunları içerecek şekilde tüm kayıtları seçebilirsiniz. SELECT * FROM tablo_adi

II. Tablodaki bazı sütunları içerecek şekilde tüm kayıtları seçebilirsiniz.

SELECT sutun1, sutun2, sutun3 FROM tablo_adi

III. Tablodaki tüm sütunları içerecek şekilde bazı kayıtları seçebilirsiniz.

SELECT * FROM tablo_adi WHERE sutun1 = ‘filtre’

SELECT * FROM tablo_adi WHERE sutun1 = ‘filtre’ AND sutun2 = ‘filtre’

SELECT * FROM tablo_adi WHERE sutun1 = ‘filtre’ OR sutun2 = ‘filtre’

IV. Tablodaki bazı sütunları içerecek şekilde bazı kayıtları seçebilirsiniz.

SELECT sutun1, sutun2, sutun3 FROM tablo_adi WHERE sutun1 = ‘filtre’

V. Seçilen kayıtları istenen bir sütuna göre sıralayabiliriz.

SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY sutun1 ASC /* A dan Z ye */ SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY sutun1 DESC /* Z den A ya */ SELECT sutun1, sutun2, sutun3 FROM tablo_adi ORDER BY sutun1 DESC SELECT * FROM tablo_adi WHERE sutun1 = ‘filtre’ ORDER BY sutun1 ASC

SELECT * FROM tablo_adi WHERE sutun1 = ‘filtre’ OR sutun2 = ‘filtre’ ORDER BY sutun1 ASC, sutun2 DESC

INSERT

Veri ekleme için kullanılan SQL komutudur.

Bir tablo içerisinden veri ekleme nasıl olabilir.

I. Tüm sütunlara değerlerinin girilerek kayıt eklenmesi
INSERT INTO tablo_adi VALUES (‘sutun1’, ‘sutun2’, ‘sutun3’, …)
/*Tüm sütunların değerleri girilir.*/
INSERT INTO ogrenci VALUES (‘01012525′,’Sezgin’,’Ardıç’,’10’,’2007-05-20′,’Kalaba Mah.’,’Müzik’,’50’,’75’,’100′,’75.00′,’1′)

II. Sadece istenen sütunlara değerlerinin girilerek kayıt eklenmesi INSERT INTO tablo_adi (‘sutun1’, ‘sutun2’, ‘sutun3’ …)
/*Null izni olmayan sütunlarla birlikte kayıt eklenmek istenen sütunlar yazılır.*/ VALUES (‘sutun1_deger’, ‘sutun2_deger’, ‘sutun3_deger’ …)
/*İsmi yazılan sütunların değerleri girilir. */
INSERT INTO ogrenci (OgrNo, Dersi) VALUES (‘01012626′,’Beden Eğitimi’)

UPDATE

Veri güncelleme için kullanılan SQL komutudur.

UPDATE ogrenci SET Adi=`Deniz Mete` WHERE OgrNo=`01012323`;
/* Öğrenci numarası 01012323 olan tüm kayıtlardaki öğrenci ismini Deniz Mete olarak değiştirir */ UPDATE ogrenci SET Durum=`0` WHERE OgrNo=`01012323` AND Ortalama<`70.00`;
/* Öğrenci numarası 01012323 ve ortalama puanı 70.00 altında olan tüm kayıtlardaki öğrencinin geçti kaldı durumunu 0 (kaldı) olarak değiştirir. */
UPDATE ogrenci SET Adress=`Gölbaşı Mah. Oğuzlar ÇORUM`;
/* Koşulsuz bir update kodu (Where olmadan) yazarsanız, tablonuz içerisindeki bütün kayıtların, belirtmiş olduğunuz sütun yada sütunların (Ör: Adress) değeri aynı olur. Update kodunu bu şekilde kullanırken çok dikkatli olmalısınız!*/

DELETE

Veri silme için kullanılan SQL komutudur.

DELETE * FROM ogrenci WHERE OgrNo=`01012323`;

/* Öğrenci numarası 01012323 olan tüm kayıtları tablodan siler*/
DELETE * FROM ogrenci WHERE OgrNo=`01012323` OR OgrNo=`01012424`;

/* Öğrenci numarası 01012323 veya 01012424 olan tüm kayıtları tablodan siler*/ DELETE * FROM ogrenci WHERE OgrNo=`01012323` AND Ders=`Matematik`;

/* Öğrenci numarası 01012323 ve dersi Matematik olan kaydı tablodan siler Tek kayıt olacağını nasıl bilebiliyoruz? İpucu: Primary (Birincil Anahtar)*/ DELETE * FROM öğrenci

/* Koşulsuz bir delete kodu (Where olmadan) yazarsanız, tablonuz içerisindeki bütün kayıtları silersiniz. Delete kodunu bu şekilde kullanırken çok dikkatli olmalısınız!*/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir