Ünlü Bilişimciler

İhsan Sıtkı Yener Kimdir?

Her ne kadar hayatımız Q klavyenin üzerine kurulmuş olsa da Türkçe diline en yatkın şekilde tasarlanan F klavye de hayatımızda önem taşıyor. Özellikle devlet kurumlarında ve devlet okullarındaki bilgisayar laboratuvarlarında kullandığımız F klavye yabancı harfleri bir kenara attığımızda Türkçe açısından en verimli şekilde kullanabileceğimiz tuş dizilimine sahip.

F Klavye

Kendi dilimize uygun bir klavye dizilimimiz olmasını sağlayan, F klavyeyi hayatımıza kazandıran İhsan Sıtkı Yener; 1925 yılında Afyon’da doğdu. 1942 yılında İzmir Ticaret Lisesi’ni bitirdi. 1946 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Aynı yıl Sultanahmet Ticaret Lisesi’nde Stenografi, Daktilografi ve Meslek Dersleri öğretmenliğine tayin edildi. 1957’de ABD’ye gönderilerek New York Üniversitesi’nde, “Business Administration” bölümünde Ölçme ve Değerlendirme ‘de master; 1958’de aynı üniversitenin “Business Education” bölümünde Eğitim Metotları, Araştırma-Geliştirme ‘de doktora yaptı.

Beyoğlu Ticaret Lisesi, Eyüp Ticaret Lisesi, Deniz Kuvvetleri Levazım Okulu, Kara Kuvvetleri Levazım Okulu, Galatasaray Lisesi Ticaret Bölümü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü, Florance Nightingale Yüksek Hemşire Okulu ve İstanbul Sekreterlik Okulunda öğretmenlik yaptı.

1950 – 1951 yıllarında Ankara ve Devrek’te askerlik görevini Yedek Subay olarak yaptı.

1955 – 1956 yıllarında Ticaret (ve Turizm) Yüksek Öğretmen Okulunun, 1959 – 1965 yıllarında Ticaret Liseleri ile sekreterlik okullarının Yönetmelik ve Müfredat Programlarını hazırlayarak kuruluş ve geliştirme faaliyetlerine katıldı.1977 yılında İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi’ndeki resmî görevinden emekli oldu.

Şampiyon Kurslarında öğretmenlere rehberlik yaptı.

2 Eylül 2016 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

Standart Türk Klâvyesi

1930’lu yıllardan başlayarak, Türk dilinin özelliklerine göre yapılmamış, standart olmayan, değişik harf dizinleriyle oluşturulmuş çeşitli yabancı daktilo klâvyeleriyle çalışmanın sıkıntılarını giderme isteklerini, 1946 yılından itibaren Öğretmen çabaları olarak sürdürdü. Türk Dil Kurumu verileriyle Eğitim Kurumlarında 10 yıl süren çalışmalar ve denemeler sonucunda oluşturduğu Klâvye dizinini Millî Eğitim Bakanlığına sunarak, Türkçe harfler için de ideal olabilecek bir Millî Klâvye ihtiyacını anlatıp en üst düzeylerde ele alınmasını ancak 1955 yılında sağlayabildi. Yöneticiliğini ve sözcülüğünü yaptığı “Yabancı uzmanlarla da pekiştirilmiş İhtisas Komisyonu’nca oluşturulan On parmak yöntemi ile Türkçe için ideal klâvyeyi 20 Ekim 1955’te Bakanlıklar arası Standardizasyon Komitesi’ne “Standart Türk Klâvyesi” olarak kabul ettirdi. Türkiye’deki tüm daktilo makinelerinin bu bilimsel Klâvyeye dönüştürülmesi, 1963 yılında Gümrükler Kanununa bir madde eklenmesi ve 1974 yılında “Türk Standartları Enstitüsü” tarafından “Zorunlu Standart” olarak kabul edilmesiyle kesinleşti. Daha sonraki yıllarda rasgele klâvyelerle ithaline başlanan Bilgisayarların da Standart Türk Klâvyesi ile ithal ve montajı giderek yaygınlaşmakta ve kurallara uyulması oranında bu klâvyenin verimliliğinden yararlanılmaktadır.Türkiye ve Dünya Stenografi, Daktilografi, Bilgisayar ve İnternet Şampiyonaları: 19 Temmuz 1941’de İzmir Gazetecileri Birliğince düzenlenen Daktilografi Yarışması’nda dakikada 108 sözcük hızla yazarak İzmir rekorunu kırdı. Öğretmen olduktan sonra 24 Mayıs 1947’de ilk İstanbul Daktilografi Şampiyonasını; 18 Mayıs 1948’de de ilk Türkiye Daktilografi Şampiyonasını organize etti ve bu şampiyonaların her yıl Mayıs aylarında muntazaman yapılmasını sürdürerek 11 Temmuz 1993’te İstanbul’da 40. Dünya Stenografi, Daktilografi ve Bilgisayar Şampiyonaları’nı ve Intersteno Kongresini organize etti.

İkinci Dünya Savaşından sonra yenilenen Dünya Şampiyonaları Yönetmelikleriyle 1955 yılından başlayarak her 2 yılda bir yapılmakta olan Dünya Daktilografi, Stenografi, Bilgisayar ve İnternet Şampiyonalarının hepsine Türk yarışçıların katılabilmesi için “Devamlı Yetiştirme-Geliştirme ve Hazırlık” çalıştırmalarını sürdürerek önce Mekanik Daktilolarla, 1960’larda Elektrikli, 1970’lerde Elektronik Daktilolarla, 1980’lerden itibaren Bilgisayarlarla ve 2000’lerde + olarak İnternet aracılığı ile yapılagelen Dünya Şampiyonalarında 2006 yılı sonuna kadar 34 Türk gencinin 17 rekorla Dünya Şampiyonu olmasını, ikincilik ve üçüncülüklerle de her Dünya Şampiyonasında Türkiye’nin daima Şeref Listesinin başlarında yer alması başarılarını sağladı.

F Klavye Hakkında Bilmemiz Gerekenler

  • Türkçe diline uygun bir klavye çalışmalarına başlayan ilk isim, daktilo öğretmeni İhsan Sıtkı Yener olmuştur.
  • “Milli Klavye” ilk olarak 20 Ekim 1955 tarihinde Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi tarafından onaylanmıştır.
  • F klavye Türkçe için en ideal klavye türüdür.
  • F klavye kullanan bir kimse Q klavyeye göre %11 daha hızlı yazı yazmaktadır.
  • F klavyenin kullanan yarışmacılar birçok yarışmada onlarca rekor ve dünya şampiyonlukları bulunmaktadır.
  • F klavyeden daha popüler olan Q klavye aslında hiçbir dile uygun değildir.
  • F klavyenin sadece orta sırasındaki harfler (e, a, ü, t, k, m, l, y) ile Türkçe metinlerin %55’i yazılmaktadır.
  • F klavye zihinsel işlem ve becerileri güçlendirmektedir.
  • F klavye kullanımının 2017 yılının sonundan itibaren tüm kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir