BTY Dersi

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2. Seviye Etkinlik ve Öğretmen Rehber Kitabı Yayımlandı

İlköğretim sürecinin ilk yıllarında öğrencilerin teknolojik araç-gereçleri kullanmadan iş birliği içerisinde oyun, drama gibi etkinlikler aracılığı ile hem bilgi ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi edinmeleri hem de bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanması önem taşımaktadır. Bu nedenle bu seviyedeki kitapta yer alan etkinlikler genellikle kâğıt ve kalem etkinliklerinden oluşmaktadır.

Öğrencilerin eğlenerek iş birliği içerisinde bilgi-iletişim teknolojilerini, programlama ile ilgili temel bilgi ve becerileri keşfetmeleri hedeflenmektedir. Temel olarak ikinci seviye etkinlikleri çerçevesinde ilk haftalar, bilgisayarı daha yakından tanımalarına, basit donanım ve yazılım problemlerine çözüm üretmelerine, İnternet kavramı hakkında fikir sahibi olmalarına ve çoklu ortam araçlarının kullanım nedenlerini anlamlandırmalarına yönelik olarak hazırlanmıştır.Bu kapsamda şu kazanımlara dönük sınıf içi etkinliklere odaklanılmıştır:

Bilgisayarın giriş ve çıkış birimlerini tanır.

Donanım ve yazılım arasındaki ilişkiyi açıklar.

Basit donanım ve yazılım problemlerine çözüm üretir.

İnternet ve ilişkili kavramları açıklar.

Çoklu ortam kaynaklarını öğrenme amaçlı kullanır.

Temel teknolojik farkındalığın ortaya çıkarılmaya çalışıldığı ilk haftaların ardından, günümüzün önem kazanan konu başlıklarından biri olan bilgisayar etiği ve güvenliği üzerine odaklanılmıştır. Ardından öğrencilerin İnternet dünyasını daha yakından tanımalarına yönelik kazanımlara yer verilmiş ve son olarak da ‘elektronik atık’ kavramına dikkat çekilmiştir. Tüm bu konular aşağıdaki kazanımlar doğrultusunda ele alınmıştır:

Bilişim teknolojileri araçlarını güvenli bir biçimde kullanmak için yapılması gerekenleri listeler.

Kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için yapılması gerekenleri kavrar.

İnternet kullanırken ne tür bilgileri gizli tutması gerektiğini ifade eder.

İnterneti kullanmak için gerekli yazılımları açıklar.

İnternet üzerinde farklı çoklu ortam içerikleri olduğunu fark eder.

Araştırma yapmak için bilişim teknolojisi araçlarını kullanır.

Elektronik atıkları kullanarak gerçek yaşama dair bir model tasarlar.

Elektronik atık bulunamadığı durumda diğer atık malzemelerle herhangi bir sisteme ilişkin (bilgisayarların çalışma mantığı, robot, makine vb.) model oluşturması sağlanır.  Bir sonraki aşamada ise öğrencilerin bir problemin çözümü için çevresindeki verileri nasıl ele alacağını öğrenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamdaki etkinlikler ise aşağıdaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır:

Bir problem hakkında veri toplar.

Verileri özelliklerine göre düzenler.

Topladığı verileri görselleştirir.

Harf, sayı ve sembol kullanarak veriyi farklı biçime dönüştürür.

Bu kazanımlar altında gerçekleştirilen öğrenen merkezli uygulamalar ve drama çalışmalarıyla, teknolojinin farklı yönlerini keşfeden öğrenciler, son olarak aşağıdaki kazanımlar doğrultusunda üretim odaklı teknoloji kullanımına yönelik becerileri kazanacaklardır:

Bir problemi alt problemlere bölerek gösterir.

Problemin çözümü için sözde kod yazar.

Bir problemin farklı çözümleri olabileceğini keşfeder.

Bir problemin çözümü için algoritma oluşturur.

Bir algoritmanın sonuçlarını tahmin eder.

Yazdığı algoritmayı test eder.

Yazdığı algoritmanın hatalarını düzeltir.

Öğrencilerin bu etkinlikler aracılığıyla kazanacakları bilgi ve beceriler diğer derslerindeki öğrenmelerini destekleyerek matematik ve bilgisayar bilimi konularına hazır olmaları için gerekli alt yapıyı oluşturacaktır. Bu nedenle bu etkinlik kitabı ile öğrencilere kazandırmayı hedeflediğimiz bilgi ve becerilerin teknoloji kullanımı gerektirmediğini tekrar hatırlatmak isteriz. Ancak eğitim kurumunuzda hali hazırda var olan, öğrencilerin yaşlarına ve bu sınıfın kazanımlarına uygun teknolojik araç-gereçler varsa sürekli olmamakla birlikte tercih edilebilir.Öğrencilerinizin seviyelerine göre etkinliklerin süresini ayarlayabilirsiniz. Etkinlikleri “serbest etkinlik” saatlerinde kullanabileceğiniz gibi, etkinliklere ilgili derslerin içerisinde de yer verebilirsiniz. Uygulama sürecinde size ve öğrencilerinize başarılar dileriz.

2. Seviye Etkinlik kitabını indirin 

2. Seviye Öğretmen Rehberini indirin 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir