Kur-2 Konuları

Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programı 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. Maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu program öğrencilerin;

Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,

Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,

İnternet tabanlı servislere erişmelerini, bu servisleri araştırmalarını ve kullanmalarını,

Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,

Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinme ve geliştirmelerini,

Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,

Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerisi edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,

İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,

Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade etmelerini,

Problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanmalarını,

Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçmelerini ve uygulamalarını,

Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,

Programlama dillerinden en az birini iyi düzeyde kullanmalarını,

Robot programlama konusunda temel bilgilerle donanmalarını,

Mobil programlama konusunda deneyim kazanmalarını,

Web sitesi tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,

Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne ilişkin yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirmelerini,

İnternet ortamında kişisel verilerin korunmasının gerekliliğini kavramalarını ve bilgi güvenliği sağlamaya yönelik önlemler almalarını,

Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.


Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programı’yla öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler aşağıda sunulmuştur:

Bilgi-İşlemsel düşünme

Eleştirel düşünme

Algoritmik düşünme

Matematiksel düşünme

Yaratıcı düşünme

Problem çözme

Algoritma tasarlama

Yazılım geliştirme

Etkili iletişim kurma

Karar verme

Çıkarımda bulunma

İş birliği

Analitik düşünme
Bilgisayar Bilimi Dersi Kur – 2 Konuları

1.Robot Programlama

Robot Ve Robot Mimarisi

Robot Ve Robot Mimarisi

Robot Kontrol Yöntemleri

Robot Mimarisinde İlkeler

Robot Türleri Ve Eğitsel Amaçlı Robotlar

Robot Türleri Ve Eğitsel Amaçlı Robotlar

Kullanılan Uygulama Alanlarına Göre Robotlar

Hareket Mekaniğine Göre Robotlar

Eğitsel Amaçlı Robotlar

Eğitsel Robotta Mekanik Bileşenler

Eğitsel Robotta Mekanik Bileşenler

Yapısal Bileşenler (Gövde, İskelet)

Montaj Bileşenleri (Bağlantı Parçaları)

Mekanik Hareket/Eylem Bileşenleri (Tekerler, Paletler, Ayaklar)

Eğitsel Robotta Elektromekanik Bileşenler

Eğitsel Robotta Elektromekanik Bileşenler

Bağlantı Bileşenleri (Butonlar, Anahtarlar, Konektörler Ve Klemensler)

Güç Bileşenleri (Pil, Akümülatör, Batarya)

Hareket Bileşenleri (Doğru Akım -Dc-, Servo Ve Adım Motorlar)

Eğitsel Robotta Elektronik Bileşenler

Eğitsel Robotta Elektronik Bileşenler

Motor Sürücü Kartları Ve Görevleri

Usb-Uart Çeviriciler Ve Görevleri

Kablosuz İletişim Bileşenleri Ve Görevleri

Robotik Uygulamalarda Kullanılan Algılayıcılar (Sensörler)

Robotik Programlamada Kullanılan İşlemciler

Robotik Programlamada Kullanılan İşlemcilerinin Görevleri

Mikrodenetleyici Kartlar (Geliştirme Kartları) Ve Görevleri

Mikrodenetleyici Kartlar (Geliştirme Kartları) İçin Kalkanlar (Shields) Ve Görevleri

Robot Kontrol Kartları

Blok Tabanlı Robot Programlama Yazılımları Ve Ortamları

Blok Tabanlı Robot Programlama Yazılımları Ve Ortamları

Mblock Grafik Programlama Yazılımı Ve Ortamı

Mblock Grafik Programlama Yazılımının Yüklenmesi

Mblock Programının Arayüzü, Yapısı Ve Temel Özellikleri

Mblock Yüklü Bilgisayarla Robot Arasında Bağlantının Oluşturulması

Mblock Programlama Dilinin Temel Özellikleri Ve Programlama Yapısı

Mblock İle Arduino Kullanımı

Robotlar Alt Başlığı Altında Verilen Mbot Komut Blokları

Metin Tabanlı Robot Programlama Yazılımları Ve Ortamları

Metin Tabanlı Robot Programlama Yazılımları Ve Ortamları

Arduino Geliştirme Kartları

Arduino Uno Geliştirme Kartı

Arduino Ide (Tümleşik Geliştirme Ortamı-Integrated Development Environment)

Arduino Ide Yazılımının Yüklenmesi

Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının Temel Özellikleri

Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının Genel Yapısı

Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının “Söz Dizimi Ve Operatör” Yapısı

Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının “Değişken” Yapısı

Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının “Program” Yapısı

Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının “Fonksiyon” Yapısı

Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamında Seri Haberleşme

Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamında Seri Haberleşme Protokolleri

Kütüphaneler

2.Web Tabanlı Programlama

İnternet ve Web Servisleri

İşaretleme Diline Giriş

Stil Sayfalarına Giriş

Etkileşim

Veri Tabanı Yönetimi

Etkileşim ve Veri Yönetimi

Web Tabanlı Proje Geliştirme

3.Mobil Programlama

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş

Mobil Donanım

Uygulama Geliştirme

Mobil Uygulama Geliştirme