Evrak ÇantasıYıllık Planlar

2019-2020 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Yıllık Planları

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi yıllık planları:

  • 5. Sınıf yıllık planını indirin 
  • 6. Sınıf yıllık planını indirin

NOT: Kasım – Nisan ara tatilleri eklenmiştir. 
5. Sınıf Kazanımlar

 • Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları tanımlar.
 • Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder.
 • Bilişim teknolojilerini günlük yaşamdaki kullanım amaçlarına göre sınıflandırır.
 • Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini tartışır.
 • Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.
 • Bilişim teknolojilerini kullanmanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve olası belirtilerini açıklar.
 • Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar.
 • Giriş ve çıkış birimlerine örnek verir.
 • Fare ve klavyeyi doğru bir şekilde kullanır.
 • Bilgisayarda veri saklama yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.
 • Donanım ve yazılım konusunda karşılaştığı teknik sorunlara çözüm üretir.
 • Aynı türde farklı marka, model ve teknolojilerin bileşenlerini karşılaştırarak sunar.
 • Elektronik ortamda veri yönetiminin önemini fark eder.
 • Temel dosya ve klasör yönetim işlemlerini yapar.
 • Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklar.
 • Bilişim teknolojileri ile İnterneti kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.
 • Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı duymayı bilir.
 • Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.
 • Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar.
 • Dijital kimliklerin gerçeği yansıtmayabileceğini fark eder.
 • Dijital paylaşımların kalıcı olduğunu ve kendisinden geride izler bıraktığını fark eder.
 • Gizlilik açısından önemli olan bileşenleri belirler.
 • Gizli kalması gereken bilgi ile paylaşılabilecek bilgiyi ayırt eder.
 • Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder.
 • Bilgisayar ağlarına ilişkin temel kavramları ve bilgisayar ağ türlerini açıklar.
 • Bilgisayar ağlarında kullanılan bağlanma teknolojilerini listeler.
 • İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını anlar.
 • Web tarayıcısı kavramını açıklar ve tarayıcıyı kullanır.
 • Arama motorlarını kullanarak basit düzeyde araştırma yapar.
 • Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı kaynaklardan sorgular.
 • Ulaştığı bilgiyi kaynak göstererek düzenler.
 • EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar.
 • İletişim teknolojilerini tanımlayarak türlerini listeler.
 • Sanal ortamda iletişim kurmanın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışır.
 • E-posta hesabı oluşturur ve iletişim kurmada kullanır.
 • Görüntü dosyası biçimlerini bilir.
 • Görsellerle ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
 • Kelime işlemci programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
 • Belirli bir amaç için oluşturduğu belgedeki metni biçimlendirir.
 • Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgeyi düzenler.
 • Metin içinde arama ve değiştirme işlemlerini yapar.
 • Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgenin çıktısını alır.
 • Farklı kelime işlemci programlarını keşfeder.
 • İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
 • Sunu hazırlama programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
 • Belirli bir amaç için oluşturduğu sununun tasarımını ve bileşenlerini biçimlendirir.
 • Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu düzenler.
 • Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu sunar.
 • Farklı sunu hazırlama programlarını keşfeder.
 • İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır.
 • Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
 • Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
 • Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.
 • Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
 • Verilen bir problemi analiz eder.
 • Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.
 • Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.
 • Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.
 • Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.
 • Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.
 • Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.
 • Algoritma kavramını açıklar.
 • Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.
 • Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.
 • Bir algoritma için akış şeması çizer.
 • Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklar.
 • Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tespit eder.
 • Programlamayla ilgili temel kavramları açıklar.
 • Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
 • Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
 • Doğrusal mantık yapısını açıklar.
 • Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir.
 • Karar yapısını ve işlevlerini açıklar.
 • Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
 • Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar.
 • Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.
 • Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordayarak hatalarını ayıklar.
6. Sınıf Kazanımlar

 • Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir.
 • Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.
 • Bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkilerini yorumlar.
 • Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini örnekler üzerinden tartışır
 • İşletim sistemi kavramını açıklar.
 • İşletim sistemlerinin bileşenlerinin görevlerini kavrar.
 • Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır.
 • Dosya uzantılarına göre dosyaların temel özelliklerini tanımlar.
 • Basılı ortamdaki verileri elektronik ortama aktarır.
 • Elektronik ortamdaki verilerin sınıflanması ve saklanması için doğru yaklaşımları uygular.
 • Dosya ve klasör sıkıştırma işlemlerini yapar.
 • Dosyaların saklanması ve dosyalara erişilmesi konusunda strateji geliştirir.
 • İnternet etiğinin önemini ifade eder.
 • Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir.
 • Siber zorbalık kavramını açıklayarak korunma amacıyla alınabilecek önlemleri tartışır.
 • Telif hakkı kavramını ve önemini araştırır.
 • Kullanım haklarını düzenleyen lisans türlerini açıklar.
 • Bilişim suçlarının neler olduğunu tanımlayarak ilgili kanunları özetler.
 • Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler ve stratejiler geliştirir.
 • Dijital paylaşımların kendisi ve başkaları üzerindeki etkilerini fark eder.
 • Bilişsel ve ahlaki gelişimine uygun olan dijital oyun ve içerikleri ayırt eder.
 • Bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır.
 • Güvenlik açıklarının oluşumu konusunda yorum yapar.
 • Bilgi koruma yöntemlerini ifade eder.
 • Bilgi paylaşımı sürecinde olası riskleri değerlendirerek alınabilecek önlemleri tartışır.
 • Zararlı yazılımları kavrar.
 • Güvenlik yazılımlarının kullanım amaçlarını açıklar.
 • Ağ kurmak için gerekli bileşenleri ve bileşenlerin özelliklerini açıklar.
 • Bir ağdan dosya ve yazıcı paylaşımı yapar.
 • Bilgisayar ağlarının boyutlarına ve bileşenlerine ilişkin farklılıkların nedenlerini tartışır.
 • Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder
 • Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.
 • Bilgi yönetimi kavramını ve önemini ifade eder.
 • EBA kullanılarak farklı içeriklere erişim sağlar.
 • Farklı ve eş zamanlı iletişim sürecini kavrar.
 • Farklı ve eş zamanlı olarak kullanılan iletişim teknolojilerini sınıflandırır.
 • Forum ve sohbet araçlarını listeler.
 • Sesli ve görüntülü iletişim araçlarını listeler.
 • İletişim süreci açısından araçlar arasındaki farklılıkları tartışır.
 • İhtiyaca göre doğru iletişim aracını seçerek etkili biçimde kullanır.
 • Tablolama programının arayüzünü ve özelliklerini tanıyarak amaca uygun bir tablo oluşturur.
 • Belirli bir amaç için oluşturduğu tabloyu biçimlendirir.
 • Oluşturduğu tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapar.
 • Tablodaki verilere filtre uygular. • Amaca uygun grafik türlerini kullanarak veriyi görselleştirir
 • Farklı tablolama programlarını keşfeder.
 • İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
 • Ses ve video dosya biçimlerini bilir.
 • Ses ve video dosyalarını düzenleyebileceği yazılımları kullanır.
 • Ses dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
 • Video dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
 • İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.
 • Verileri toplayarak türlerine göre sınıflandırır.
 • Sabitleri ve değişkenleri problem çözümünde kullanır.
 • Bir problemi alt problemlere böler.
 • Temel fonksiyonları problem çözme sürecinde kullanır.
 • Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.
 • Bir algoritmanın çözümünü test eder.
 • Farklı algoritmaları inceleyerek en hızlı ve doğru çözümü seçer.
 • Hatalı bir algoritmayı doğru çalışacak biçimde üzenler.
 • Problemin çözümünü benzer problemler için geneller.
 • Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tartışır.
 • Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır
 • Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın işlevlerini açıklar.
 • Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın hatalarını ayıklar.
 • Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programı verilen ölçütlere göre geliştirerek düzenler.
 • Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur.
 • Doğrusal mantık yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
 • Karar yapısını içeren programlar oluşturur.
 • Karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
 • Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.
 • Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
 • Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.
 • Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
 • Bir algoritmayı uyarlamak için en uygun karar yapılarını seçer.
 • Farklı programlama yapılarını kullanarak karmaşık problemlere çözüm üretir.
 • Tüm programlama yapılarını içeren özgün bir proje oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir