Evrak ÇantasıYıllık Planlar

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Yıllık Planları

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi yıllık planları:

 • 5. Sınıf yıllık planını bilgisayarınıza indirin (YENİ MÜFREDATA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) 
 • 6. Sınıf yıllık planını bilgisayarınıza indirin 
 • 6. Sınıf yıllık planını bilgisayarınıza indirin (MICROSOFT OFFICE KONULARI İÇERİR) 

5. Sınıf Kazanımlar

 • Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları tanımlar.
 • Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder.
 • Bilişim teknolojilerini günlük yaşamdaki kullanım amaçlarına göre sınıflandırır.
 • Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini tartışır.
 • Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.
 • Bilişim teknolojilerini kullanmanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve olası belirtilerini açıklar.
 • Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar.
 • Giriş ve çıkış birimlerine örnek verir.
 • Fare ve klavyeyi doğru bir şekilde kullanır.
 • Bilgisayarda veri saklama yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.
 • Donanım ve yazılım konusunda karşılaştığı teknik sorunlara çözüm üretir.
 • Aynı türde farklı marka, model ve teknolojilerin bileşenlerini karşılaştırarak sunar.
 • Elektronik ortamda veri yönetiminin önemini fark eder.
 • Temel dosya ve klasör yönetim işlemlerini yapar.
 • Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklar.
 • Bilişim teknolojileri ile İnterneti kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.
 • Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı duymayı bilir.
 • Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.
 • Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar.
 • Dijital kimliklerin gerçeği yansıtmayabileceğini fark eder.
 • Dijital paylaşımların kalıcı olduğunu ve kendisinden geride izler bıraktığını fark eder.
 • Gizlilik açısından önemli olan bileşenleri belirler.
 • Gizli kalması gereken bilgi ile paylaşılabilecek bilgiyi ayırt eder.
 • Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder.
 • Bilgisayar ağlarına ilişkin temel kavramları ve bilgisayar ağ türlerini açıklar.
 • Bilgisayar ağlarında kullanılan bağlanma teknolojilerini listeler.
 • İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını anlar.
 • Web tarayıcısı kavramını açıklar ve tarayıcıyı kullanır.
 • Arama motorlarını kullanarak basit düzeyde araştırma yapar.
 • Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı kaynaklardan sorgular.
 • Ulaştığı bilgiyi kaynak göstererek düzenler.
 • EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar.
 • İletişim teknolojilerini tanımlayarak türlerini listeler.
 • Sanal ortamda iletişim kurmanın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışır.
 • E-posta hesabı oluşturur ve iletişim kurmada kullanır.
 • Görüntü dosyası biçimlerini bilir.
 • Görsellerle ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
 • Kelime işlemci programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
 • Belirli bir amaç için oluşturduğu belgedeki metni biçimlendirir.
 • Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgeyi düzenler.
 • Metin içinde arama ve değiştirme işlemlerini yapar.
 • Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgenin çıktısını alır.
 • Farklı kelime işlemci programlarını keşfeder.
 • İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
 • Sunu hazırlama programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
 • Belirli bir amaç için oluşturduğu sununun tasarımını ve bileşenlerini biçimlendirir.
 • Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu düzenler.
 • Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu sunar.
 • Farklı sunu hazırlama programlarını keşfeder.
 • İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır.
 • Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
 • Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
 • Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.
 • Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
 • Verilen bir problemi analiz eder.
 • Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.
 • Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.
 • Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.
 • Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.
 • Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.
 • Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.
 • Algoritma kavramını açıklar.
 • Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.
 • Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.
 • Bir algoritma için akış şeması çizer.
 • Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklar.
 • Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tespit eder.
 • Programlamayla ilgili temel kavramları açıklar.
 • Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
 • Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
 • Doğrusal mantık yapısını açıklar.
 • Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir.
 • Karar yapısını ve işlevlerini açıklar.
 • Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
 • Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar.
 • Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.
 • Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordayarak hatalarını ayıklar.
6. Sınıf Kazanımlar

 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını listeler.
 • Bilişim teknolojilerin günlük hayatımızdaki kullanım amaçlarını açıklar.
 • Bilişim teknolojilerin günlük hayatımızdaki önemini açıklar.
 • Bilişim teknolojilerinin bireysel ve toplumsal açıdan sosyal ve kültürel hayata katkılarını açıklar.
 • BİT’e ilişkin temel kavramları tanımlar.
 • BİT’e ilişkin temel bileşenleri listeler.
 • Elektronik ortamlardaki verilerin, yönetsel önemini açıklar.
 • BİT kullanma ve yönetmenin önemini açıklar.
 • Dosya uzantılarına göre (örneğin pdf, gif vb.) dosyaların temel özelliklerini tanımlar.
 • BİT’nin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarını açıklar.
 • BİT’nin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarını açıklar.
 • BİT kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini fark eder.
 • Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnek verir.
 • İnternet ortamındaki iletişim sürecine ilişkin teknik detayları açıklar.
 • Bilgisayar ağlarının işlev ve türlerini listeler.
 • Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder.
 • İletişim araçlarının önemini ifade eder.
 • İletişim araçların kullanma yöntemlerini açıklar.
 • Bilgi paylaşımı için kullanılan araçları tanımlar.
 • Sosyal medyanın kullanım amaçlarını açıklar.
 • Sosyal medya türlerini tanımlar.
 • Proje fikri geliştirmenin önemini açıklar.
 • Projelerin gereksinimlerden oluşturulduğunu, zaman-emek-maliyet sınırları içinde gerçekleşeceğini fark eder.
 • Problem kavramını tanımlar.
 • BİT kullanımında karşılaşılan problemlerin farkına varır.
 • Problem çözmenin önemini ifade eder.
 • Problem çözme sürecinde problemin çözülebilirliği hakkında yorum yapar.
 • Problem çözmek için gerekli değişken ve işlemleri belirler
 • Belirlenen problemin çözümü için algoritma geliştirmenin önemini ifade eder.
 • Farklı algoritmaları inceleyerek en hızlı ve doğru çözümü seçer.
 • Programlama için kullanılan kavramları tanımlar.
 • Programlama için kullanılan süreçleri açıklar.
 • Animasyon ve yazılım geliştirme konusunda temel kavramları tanır.
 • Programlama için gereken donanımı açıklar.
 • Programlama sürecinde uyulması gereken pedagojik ilkeleri listeler.
 • Programlama için kullanılan kavramları tanımlar.
 • Programlama için kullanılan süreçleri açıklar.
 • Animasyon ve yazılım geliştirme konusunda temel kavramları tanır.
 • Programlama için gereken donanımı açıklar.
 • Programlama sürecinde uyulması gereken pedagojik ilkeleri listeler.
 • Programı çalıştırmak için gerekli derleyiciyi kullanır.
 • Programlama mantığına ilişkin yaklaşım geliştirir.
 • Aynı amaç için hazırlanmış yazılımlar arasından verilmiş ölçütlere göre seçim yapar.
 • Ürün dosyalarının değerlendirilmesi yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir